Yahoo España Búsqueda web

Search results

  1. Hace 4 horas · Actress and singer Kate Hudson chose Taylor Swift's "Out of the Woods" as her top track while appearing on SiriusXM for their Guest DJ Campaign. She also shared her love for Gwen Stefani.

  2. Hace 16 horas · Në lindje të Bashkimit Evropian, partitë e krahut të djathtë në zgjedhjet evropiane ndonjëherë ishin shumë larg parashikimeve. Përse? Tronditja në Evropë është e madhe: në vendet më të rëndësishme të BE-së në Evropën Perëndimore, partitë e djathta ekstremiste ose të ekstremit të djathtë kanë fituar shumë vota në zgjedhjet evropiane - duke përfshirë edhe ...

  3. Hace 16 horas · This list of stage names lists names used by those in the entertainment industry, alphabetically by their stage name's surname followed by their birth name. Individuals who dropped their last name and substituted their middle name as their last name are listed. Those with a one-word stage name are listed in a separate article.. In many cases, performers have legally changed their name to their ...

  4. Hace 16 horas · 1950~1999年发行的55首世纪经典欧美金曲,首首经典,哪一首是你的最爱,金属感的声音特别带劲,还有二十年的人生路《Twenty Years》,祝大家端午节快乐! 新的remix上线啦,【Taylor Swift】1989 (Taylor's Version)官方歌词版(无损音质),打雷Honeymoon的神仙副歌和bridge第 ...