Yahoo España Búsqueda web

  1. 8 resultados de búsqueda aproximadamente

  1. De oudste stad van Nederland is een status die door verschillende steden wordt opgeëist. Zowel Heerlen, Maastricht, Nijmegen als Voorburg kunnen vanuit de Romeinse oudheid aanspraak maken op deze status. De titel "oudste stad van Nederland" hangt af van welke definitie men toepast. Bij de bepaling wordt meestal gekeken naar stedelijk karakter en in hoeverre een plaats ononderbroken bewoond is ...

  2. Doel. De canon van Nederland werd opgesteld door de commissie-Van Oostrom en werd op 16 oktober 2006 door de commissie aan de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap in het kabinet-Balkenende III, Maria van der Hoeven, aangeboden.Het kabinet-Balkenende IV stemde begin oktober 2008 in met het instellen van deze zogeheten Canon van Nederland in het onderwijs per 1 augustus 2009.

  3. Además el 24 de noviembre de 1673, beatificó a diecinueve mártires de Gorcum, Países Bajos, que habían sido asesinados por los rebeldes mendigos del mar el 9 de julio de 1572, por no renegar su fe católica, el papa, la Iglesia romana, y el Santo Sacramento de la Eucaristía. De los diecinueve mártires, once eran frailes franciscanos.