Yahoo España Búsqueda web

Search results

  1. Hot Properties: Created by Suzanne Martin. With Stephen Dunham, Evan Handler, Amy Hill, Christina Moore. A look at the lives of four women who work at a Manhattan real estate office.

  2. Hot Properties is an ensemble ABC comedy featuring four women working together in a Manhattan real estate office. It was first aired on October 7, 2005.

  3. Hot Properties es una serie de ABC creada por Suzanne Martin con Gail O'Grady, Sofía Vergara, Nicole Sullivan

  4. Hot Properties es una comedia de situación estadounidenseque presenta a cuatro mujeres que trabajan juntas en una oficina de bienes raíces de Manhattan. Se emitió por primera vez el 7 de octubre de 2005 en ABC. El final de la serie se emitió el viernes 30 de diciembre de 2005.

  5. Hot Properties · Season 1 starring Gail O'Grady, Sofía Vergara, Nicole Sullivan.

  6. Hot Properties es una comedia de situación estadounidenseque presenta a cuatro mujeres que trabajan juntas en una oficina de bienes raíces de Manhattan. Se emitió por primera vez el 7 de octubre de 2005 en ABC. El final de la serie se emitió el viernes 30 de diciembre de 2005.

  7. El final de la sèrie es va emetre el divendres 30 de desembre de 2005. Sovint, comparat amb Sex and the City i la comèdia de situació de CBS Designing Women, aquest programa compta amb quatre professionals dones solteres, cadascuna amb personalitats diferents que contribueixen a no aconseguir cites.