Yahoo España Búsqueda web

Search results

  1. Schneekloths Skole was a school which under changing names existed between 1854 and 1992 in Copenhagen, Denmark. Its former premises on Værnedamsvej in Frederiksberg now houses the French-language school Lycée Français Prins Henrik . History. Hans Schneekloth. The school's first building which from 1886 housed Dansk Sløjdskole.

  2. fdfmuseet.dk › museumh › schneekloths-skoleSchneekloths Skole

    Schneekloths Skole. Bygningen Værnedamsvej 13A, hvor skolen havde til huse. I 1854 oprettede Hans Schneekloth på Vesterbro en skole med navnet Realskolen for Frederiksberg og Vesterbro. Skolen flyttede i 1856 til Værnedamsvej (nr. 13.A) under navnet Latin- og Realskolen på Værnedamsvej.

  3. Ved Schneekloths Skoles 40-års jubilæum d. 2 maj 1894 afholdtes en større fest dels på skolen, dels ”ude i byen”, hvortil en kreds af ældre elever havde indbudt. Dr. Plesner skriver i sin bog om skolen, udgivet i anledning af 100-års jubilæet i 1954: ”Et varigt minde om denne fest blev oprettelsen af Schneeklothianer-Samfundet af ...

  4. Hans Schneekloths Skole 1954 – 1992 Fra Statsgymnasiet Schneekloths Skole på Værnedamsvej til Schneekloths Gymnasium på Brøndby Møllevej. En bog på 248 sider med masser af billeder af elever og lærere og med klip fra årsskrifterne om temadage, skolerejser og skolekomedier. Som man kan se af undertitlen, falder bogen i to dele.

  5. Statsgymnasiet Schneekloths Skole var et gymnasium i København. Det blev nedlagt i 1992. I 1854 oprettede Hans Schneekloth på Vesterbro en skole med navnet Realskolen for Frederiksberg og Vesterbro. Skolen flyttede i 1856 til Værnedamsvej (nr. 13.A) under navnet Latin- og Realskolen på Værnedamsvej.

  6. På Schneekloth gjaldt kun præstationen: i klassen, med lektierne, ved terminsprøve og eksamen - samt på håndboldbanen. Det blev lange skoledage med ca. 22 sprogtimer, matematik, historie, oldtidskundskab, geografi og gymnastik. Engelsk blev et af yndlingsfagene, nok for de fleste, for engelsk var i fremmarch, inden for popmusik og i ...

  7. En del arkivalier og memorabilier om Schneekloths Skole – såkaldte Schneeklothiana - befinder sig på Frederiksberg Bibliotek og i Landsarkivet, så der foreligger rigeligt historisk materiale for den, der måtte ønske at gå i dybden og forske i Skolens lange historie.