Yahoo España Búsqueda web

  1. 2 resultados de búsqueda aproximadamente

  1. Hace 20 horas · Rochester (/ ˈ r ɒ tʃ ɛ s t ər,-ɪ s-/) is a city in the U.S. state of New York and the seat of Monroe County.It is the fourth-most populous city and 10th most-populated municipality in New York, with a population of 211,328 at the 2020 census. The city forms the core of the larger Rochester metropolitan area in Western New York, with a population of over 1.09 million residents.

  2. 11 de dic. de 2023 · Pedagojiyle ilgili kitaplardan 6 tanesini sizler için derledik: John Taylor Gatto , Aptallaştıran Eğitim, Pedagoji Yayınevi İmmanuel Kant, Pedagoji Üzerine, Yeni Zamanlar Yayınları E. Thomas Eving, Pedagoji ve Devrim, Dipnot Yayınları John Dewey, Düşünce Terbiyesi Nasıl Düşünürüz?, Dorlion Yayınları Nafi Atuf Kansu, Pedagoji Tarihi, Telgrafhane Yayınları Paulo Freire ...