Yahoo España Búsqueda web

  1. 6 resultados de búsqueda aproximadamente

  1. Quizás quisiste decir

    yakubu party
  1. 12/9/2021 · Nhận định của tôi sau 6 vòng: Saka và Martinelli quá cá nhân, muốn thể hiện bản thân. Thi đấu đang bị bắt bài, thiếu hiệu quả. Rê dắt qua người xong mất bóng. Bù lại nhìn thông số rất đẹp với chỉ số qua người, bị phạm lỗi Xhaka chỉ hay khi đá với Partey O8 vẫn hay, nhưng đôi khi thiếu ổn định...