Yahoo España Búsqueda web

  1. 4 resultados de búsqueda aproximadamente

  1. 28 de nov. de 2023 · Linköping University Electronic Press, LiU E-Press, är ett Open Access-förlag med uppgift att göra LiU:s forskning så synlig som möjligt, internt, nationellt och framförallt internationellt och är en del av LiU:s marknadsföring.

  2. Alla är välkomna! Här kan du söka artiklar, böcker och tidskrifter vid Linköpings universitetsbibliotek. Behöver du nå oss hittar du kontaktvägar såsom mejl, chatt och telefonnummer. Här kan du också se våra öppettider och vad som är på gång på biblioteket.

  3. Ämnet socialt arbete bidrar med kunskap om människors livsvillkor och erfarenheter, orsaker till och konsekvenser av sociala problem, insatser och åtgärder för att motverka sociala problem, social utsatthet och exkludering samt det sociala arbetets villkor och organisering.

  4. 27 de nov. de 2023 · After a year of dating, Liu Yifei and Song Seung-heon announced their breakup. As soon as the news came out, fans were overjoyed, and they drew lots to celebrate, as if this was not a breakup but a happy event. It is said that the breakup was initiated by the man.