Yahoo España Búsqueda web

Search results

  1. Hace 4 días · Igualment, a les comarques on el percentil 98 sigui inferior als 20 o C (especialment comarques del Pirineu) no es farà aquest avís fins que se superi aquesta temperatura de 20º. L’estiu de 2023 va ser dels quatre més càlids en general a Catalunya, per darrere dels excepcionals 2022 i 2003, i va ser el segon més càlid a l’Observatori de l’Ebre i el tercer a l’Observatori Fabra.