Yahoo España Búsqueda web

  1. 2 resultados de búsqueda aproximadamente
  1. Marius Andersen (19. december 1924 i Aalborg – 2. maj 1997 smst) var den første borgmester for den nye Aalborg Kommune, der var opstået efter kommunalreformen 1970.Han var født og opvokset på Østerbro i Aalborg under fattige kår. I 1954 blev han valgt ind i byrådet som det hidtil yngste medlem (29 år). Den socialdemokratiske Andersen nåede at forblive i embedet i 11 år frem til 1981.

  2. Marius is a male given name, a Roman family name, and a modern surname.. The name Marius was used by members of the Roman gens Maria.It is thought to be derived from either [citation needed] the Roman war god Mars or from the Latin root mas or maris meaning "male". It may also derive from the Latin word mare meaning "sea", the plural of which is maria.