Yahoo España Búsqueda web

 1. 1.085.032.704 resultados de búsqueda aproximadamente

 1. El Servei Presentación Carta de servicios Ubicació i contacte Buzón de sugerencias Recursos de información Perfil de contratante Expedientes de contratación Procedimientos a partir de 2018 Procedimientos anteriores a 2018 Proyectos de obra en licitación Pliegos y otros documentos Pliegos de cláusulas administrativas particulares Otros documentos

 2. Se ha publicado en la Plataforma de Contratación del Sector Público la licitación de la Obra "Rehabilitación del edificio Col·legi Major Lluís Vives de la Universitat de València".

 3. www.uv.es › uvweb › servei-contractacio-administrativaDades del servei

  Servei de Contractació Administrativa Avinguda Blasco Ibáñez, 13 - Nivell 2. 46010 València. Dades de contacte. Telèfono: 96 398 31 16. E-mail: contratacion@uv.es

 4. www.uv.es › uvweb › servei-contractacio-administrativaInstruccions de contractació

  30/12/2021 · Instruccions de contractació HORARI DEL REGISTRE GENERAL DE LA UNIVERSITAT DE VALÈNCIA Publicada la licitación de la obra: "Rehabilitación del edificio Col·legi Major Lluís Vives de la Universitat de València"

 5. 15/6/2022 · CONVOCATÒRIA Nº 9: Resolució de data 19 de setembre de 2022 , del Rectorat de la Universitat de València, per la qual es convoca concurs per a la provisió de places de personal docent contractat de caràcter temporal per al curs 2022-2023. DOGV (27-09-2022) Presentació d'instàncies del 28 de setembre al 11 d'octubre de 2022 ambòs inclosos

 6. En relació al requisit contemplat en el punt 6.3, de la convocatòria, que estableix, respecte del director de tesi de la persona sol·licitant la obligació de “ participar en l’equipo investigador d’un projecte d’investigació adscrit a la Universitat de València i finançat amb fons públics o privats, amb vigència, al menys , fins al 31 de desembre de 2022”, s’entendrà complit aquest requisit por aquells investigadors/investigadores que participen en las convocatòries de ...

 7. Ordre 3497/2009, de 23 de desembre, per la qual es fan públics els límits dels diferents tipus de contractes a l´efecte de la contractació administrativa a partir de l´1 de gener de 2010. Ordre 3497/2009; OM 1220/2008: Ordre 1220/2008, de 30 d´abril, per la qual s´aproven les instruccions per a operar en la Plataforma de Contractació de l´Estat